Valmennustoiminnan ohjeet 

(Link to English version)

TaTe:n valmennustoiminnan ohjeet

Vahvistaessaan paikan Tapiolan Tennis ry:n (TaTe) järjestämässä tennisvalmennuksessa pelaaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan seuraavia periaatteita:

1. Kausi

Valmennusta järjestetään vuosittain sisäpelikautena, joka alkaa Tapiolan Tennispuistossa ja Esport Centerissä elokuun puolivälissä. Valmennuskausi jatkuu toukokuun loppuun asti. Valmennusta järjestetään koko sisäpelikauden ajan lukuun ottamatta päiviä jolloin halilt ovat kiinni (joulutaukoa ja yksittäisiä pyhäpäiviä). TaTe ilmoittaa poikkeuspäivät erikseen syksyn ja kevään osalta.

2. Oma harjoitusryhmä

Pelaajalle osoitetaan kauden alussa oma ryhmä, jonka harjoituksiin hänellä on oikeus osallistua. Ryhmät muodostetaan ennen kauden alkamista valmentajan ja valmennusvastaavan yhteistyönä. Ryhmän muodostamisessa ensisijaisena tavoitteena on saada kuhunkin ryhmään riittävän samantasoisia pelaajia.

Lähtökohtaisesti ryhmät ovat nelihenkisiä. Pelaajat voivat myös osallistua valmennukseen vuoroviikoin, jolloin molempia pelaajia laskutetaan 50% osuudella. Muunlaiset valmennusvuoron jakamiset tulee sopia valmennusvastaavan  kanssa.

TaTe:lla on oikeus tehdä muutoksia valmennusryhmien kokoonpanoon kesken pelikauden.

3. Valmennettavan poissaolot

Valmennettava sitoutuu toimintaan koko lukuvuodeksi (sekä syys- että kevätkausi). Pelaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää osallistumisensa valmennukseen syyskauden jälkeen, jos hän ilmoittaa poisjäännistään valmennusvastaavalle  viimeistään 15. marraskuuta.

Valmennettavalla on oikeus hankkia toinen pelaaja tilalleen sairaus- ja muissa poissaolotapauksissa edellyttäen, että sijaisen pelitaito on suunnilleen sama kuin valmennettavalla. Sijainen voi olla mies- tai naispelaaja.

Mikäli valmennettava loukkaantuu tai sairastuu siten, että hän ei kykene pelaamaan useiden viikkojen ajan, voidaan poissaolon aikaiset valmennusmaksut hyvittää joko osittain ja kokonaisuudessaan. Hyvittäminen edellyttää ilmoitusta peliesteestä hyvissä ajoin sekä loukkaantumisen tai sairastumisen todentavan lääkärintodistuksen.

TaTe:n hallitus voi myös hyväksyä erikseen anottaessa valmennuksen keskeyttämisen, jos valmennettava muuttaa vähintään 50 km päähän valmennuspaikasta.

Pelaajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa satunnaisista poissaoloistaan valmentajalle tai valmennusvastaavalle.

4. Ilmoittautuminen valmennuksen sijaiseksi

Tatelaiset voivat ilmoittautua tilapäisiksi sijaisiksi valmennukseen kotisivuillamme kohdassa Valmennus/Sijaistaminen. Sijaisten lista on nähtävissä kotisivuilla. Käytännössä valmennuksessa vakiopelaaja ottaa yhteyttä sijaisiin ja sopii mahdollisesta sijaisuudesta sekä korvauksen maksusta.

5. Valmentajien poissaolot

Jos valmentaja on sairastumisen tai muun syyn johdosta estynyt tulemaan valmennustunnille, pyrkii TaTe järjestämään sijaisvalmentajan. Jos tämä ei ole mahdollista, harjoittelevat valmennusryhmät itsenäisesti keskenään sopimallaan tavalla. Kentät ovat aina käytettävissä valmentajan poissaolosta huolimatta. TaTe korvaa valmentajan poissaolot hyvittämällä valmentajan palkkio-osuuden valmennuksen tuntihinnasta, kenttämaksu peritään pelaajilta valmentajan poissaolosta huolimatta. 

6. Valmennusmaksut

Valmennusmaksut laskutetaan TaTe:n toimesta kunkin lukukauden osalta kertalaskutuksena. Mahdolliset hyvitykset hyvitetään noin kuukauden sisällä valmennuskauden päättymisen jälkeen.

Valmennettava sitoutuu maksamaan valmennusmaksut kokonaisuudessaan laskun mukaisesti. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa. Kohdassa 3 mainitut poikkeukselliset hyvitykset tulee valmennettavan anoa oma-aloitteisesti ja etukäteen.

7. Jäsenyys Tapiolan Tennis ry:ssä

Valmennusta järjestetään vain jäsenmaksun maksaneille TaTe:n jäsenille.

Henkilö, joka haluaa osallistua TaTe:n valmennukseen, mutta ei ole vielä seuran jäsen, tulee ennen harjoittelun aloittamista lähettää jäsenhakemuksensa.

8. Tiedotus

Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan seuran kotisivuilla www.tate.fi

(ohjeet lisätty 13.11.2012 / päivitetty 18.12.2021)